De Zaterdageditie XVII

Elke ronde nieuwe kansen! Genoten de vorm kan wel eens 500 rating punten minder zijn, het hoofd kan er wel eens niet naar staan, maar als het ongemak, die de ledematen nog kunnen verdragen, om naar de clubavond te komen, te dragen is, dan valt er nog te genieten op de clubavond.

Enkele weken geleden is de tweede cyclus van het Keizersysteem begonnen. De eerste ronde van deze cyclus bracht één verrassende uitslag en er kwam weer een Koningsgambiet op een van de borden.

Den Voorzitter speelde het, zijn tegenstander neemt het kleinood aan en na de opening ontstaat een scherpe strijd met tegengestelde rokades. Opvallend in de stelling is wel dat de zwart-veldige loper van zwart het fort bewaakt. Wit heeft zojuist zijn Dame naar b4 gespeeld en dreigt ontegenzeggelijk zijn centrumpion op e4 naar e5 te spelen.

Ook uit de keizercompetitie is volgende partij. De zwartspeler heeft beter, veel beter, zo niet gewonnen gestaan, maar de partij duurt lang en duurt. Plannen verdwijnen als sneeuw voor de zon en mindere zetten komen als welkome ideeën. En we komen in onderstaande stelling. De zwartspeler krijgt nog kansen om het tij te keren maar maakt er geen gebruik van.

De 4de ronde van de interne competitie bracht bij de partij tussen Ted en Erik een Italiaan op het bord. De witspeler speelt deze variant al zo’n kleine 40 jaar. Wit krijgt een klein voordeel en als zwart zetherhaling uit de weg gaat, hij het eindspel in gaat met een kwaliteit minder. Ted wint en is momenteel de leider in de Keizer competitie van het RSG (2de helft).

André, met wit, speelde tegen Rob. Wit speelt de Larsen opening en zwart zet de deur open met g6! En na het overduidelijke Loper naar b2 speelde zwart f6 en wit won op de 8ste zet met Loper maal f7, mat. Is er een notatie van deze “kurz partie”? Zo, ja opsturen naar de zaterdageditie redactie.

Jacques speelde tegen Ron en hij ook speelt de Larsen opening. Een lange laveerpartij. Waarbij wit goed uit de opening kwam maar uiteindelijk aan het kortste eind trok. Het notatie kopietje meldde dat de verkeerde zet Ld3 zou zijn geweest. Volgende keer graag een indruk van de partij, heren.

Patrick speelde met wit tegen, de gevierde man van zaterdag, Pieter, volgens het verslag de Albelli opening? Wit krijgt een groot voordeel, open torenlijnen en een aardige kruispenning zorgen voor stukwinst. Het eindspel werd door wit kundig naar winst gevoerd.

Ivo speelde tegen Joey. Er kwam een Siciliaan op het bord waarbij zwart de mogelijkheid krijgt om d5 te spelen. Volgens Frank R.: ”altijd doen, ook al is het niet goed”. Zwart deed het niet, wit liet er geen gras over groeien en dirigeerde de zwarte stukken naar mindere velden.

Marc speelde tegen Marvin en volgens het verslag stond wit na de opening beter, maar kwam te laat met de aanval op de Koningsvleugel, hierdoor kon zwart, door zijn torens verdubbelen, binnenvallen op de Damevleugel.

Leo is duidelijk nog zoekend naar de opening. Hij speelde met wit tegen Frank S. zijn Damepion naar 1. d4 en na het door zwart gespeelde 1…, d5, speelde wit 2. f4. Verrassend en nog niet heel vaak vertoond. Verliest hierdoor wat pionnen, zwart ruilt alle stukken en speelt een gewonnen eindspel.

Christ speelde met wit tegen Hans O. Wit staat, door agressief openingsspel huizenhoog gewonnen maar kan de doodklap niet uitdelen. Zelfs een bijna onsterfelijk Dame offer overwogen men zie stelling.

Zwart kreeg in het eindspel nog goede kansen, door druk op de Damevleugel, wit gooide nog wat olie op het vuur, door totaal onnodig, een cruciale pion weg te blunderen, zwart ving kundig alle dreingingen op maar liet zich pardoes mat zetten op f6. Dat dan weer wel.

Genoten tot volgende week voor ronde nummer 5, graag dan van iedereen een indruk van de gespeelde partij en inleveren bij Pieter.

En een prettig Paas weekend.


En de winnaars zijn… Team RSG.

Het Lot compenseert Team RSG voor de halve promotie van vorig jaar met een echte dit jaar. Alweer Kampioen, pas op, we raken er bijna aan verslaafd. Was Synergie de sleutel voor het Kampioenschap vorig jaar, dit jaar is het Kampioenschap te verklaren door de Logica.

Een korte sterkte, zwakte, analyse van de teams in de 6de klasse E: “Zij kennen van Hun winnen en als Hun van Hullie winnen dan kennen ook Zij van Ons winnen en dan kennen Zullie misschien wel weer van Hun winnen.” Duidelijk, geen touw aan vast te knopen.

Winst met grote cijfers en dan maar zien wat de concurrentie doet was het motto zaterdagmiddag in de “Veestallen”. Balbezit een overdreven idee? Taakuitvoering? Scorend vermogen, plezier en scherpte in het spel, dat hadden we nodig.

“Logica dicteert, een Cruyffiaanse wijsheid: “als wij de bal hebben en rondspelen ken de tegenpartij nooit scoren. Is, Logisch”. En Team RSG was heel veel aan de bal. Alleen kwam de bal in sommige wedstrijden niet over de middenlijn.

Voor de gelegenheid had de teamcaptain de opstelling aangepast. Pieter, omdat hij binnenkort 70 jaar wordt, aan bord 1. De man die het eerste punt in de zaterdagcompetitie voor Team RSG, nieuwe stijl, scoorde. Weten we het nog?

EGS 2 in de “Veestallen” zaterdag 7 oktober 2017, 15.42 uur, bord 8, NBSB 3a met wit 1-0. Ja, dezelfde man, die een heroïsche prestatie leverde door in een legendarische surfwedstrijd, in een bijna gewonnen positie, van zijn a pro pos werd gebracht door een dolfijn en daardoor een goede klassering kon vergeten. Vertrouwen of kanonnenvlees?

Enigszins verbaasd nam Team RSG al vrij vroeg kennis van de uitslag van de concurrenten. Het kan verkeren, zoals ooit iemand suggereerde. Met de tussenstand van 5 – 2 in het voordeel van Team RSG waren we kampioen. De bord 1 speler ploeterde voort en maakte knap remise.

Kampioen en terecht. Daar zijn zelfs de concurrenten het over eens.

 

Team RSG, veel succes en schaakplezier in de 5de klasse.

 

Een zeer trotse Teamcaptain.Zundert uit: altijd lastig

Onder het gemoedelijke, vriendelijke en amicale imago van Raadsheer gaat een stelletje vervaarlijke schakers schuil. Zij ontvangen de tegenstanders met egards in hun prima locatie, maar sturen ze evenzo graag met een emmertje nullen naar huis en draaien het mes in de rug met plezier nog een keertje om. Ons veel gelauwerde C-team heeft de goede gewoonte om in Zundert te winnen, maar doorgaans wel na felle tegenstand.
In een experimentele opstelling betraden onze matadoren het strijdperk: Jacques aan bord 1, want dan kon hij lekker 1. b3 spelen, de captain overzag het strijdgewoel vanaf bord 2, Nico heeft al aan alle borden gezeten, dus kan 3 ook en aan bord vier Zekerheidje, alias het Slot op de Deur.
Deze laatste koos tegen het Morragambiet een bestrijdingswijze die geen school zal maken. Na 13 zetten was het over en uit. Of eigenlijk na zes.
Ondertussen had Nico in hoog tempo 20 zetten op het bord gekwakt om maar niet in tijdnood te komen en kwamen Jacques en the Commander in Chief in gecompliceerde, maar licht voordelige stellingen. El Jefe dwong zijn tegenstander tot een paardoffer, dat echter gunstig uitpakte en uiteindelijk tot remise leidde. Jacques zag een pluspion alsmaar net niet doorlopen, daarna de plus verdampen en ook hij moest uiteindelijk in remise berusten.
Nico probeerde ondertussen in een moeilijk toreneindspel alsnog in tijdnood te komen , maar zijn tegenstander leek hem daarin te overtroeven. Toen die een kleine fout maakte, tikte Nico de partij bekwaam – en snel! – naar winst en redde daarmee de eer: 2 – 2.
Op de terugweg is ter hoogte van de Witte Moeren onze vierde bordspeler uit de auto geworpen. Hij drijft daar nu een pannenkoekenhuis dat goed bezocht wordt. Ook de grot met wenende Madonna trekt regelmatig bekijks.


GEEN ZATERDAGEDITIE

 

MAANDAG 1 APRIL SNEL SCHAAKTOERNOOI

 

Genoten jullie lezen het goed. Op initiatief van de heren Ravestein en Rockx, de r is in de maand, wordt er maandagavond 1 april aanstaande geschaakt bij het RSG in café de Veestallen. Iedereen om 20.00 uur aanwezig dan kunnen we om kwart over acht beginnen. Waarschijnlijk wordt de formule 7 minuten p/p/p/p met een increment van 7 seconden per zet toegepast.

Dus allen kom op 1 april naar café de Veestallen en de mensen die echt niet willen vluggeren die kunnen ook een partij spelen met een ander tempo.

Vandaag had de redactie van de zaterdageditie, deel één, van het tijdloze epos van de minder bekende Franse schaker François de Charmeur willen lanceren, maar aangezien dit voorrang heeft bewaart de redactie dit voor een andere keer.

Alle begin is moeilijk. Zo ook het begin van een schaakpartij. Voor 1870 was het, volgens de verslaggever van de Volkskrant, zo, dat er werd geloot wie met welke kleur speelde en er werd geloot welke kleur begon met de partij. Dit lijkt een verkeerde veronderstelling. In het meest ongunstige scenario zou men elke keer zwart kunnen loten en niet mogen beginnen.

Men kwam na een lange reis weer thuis en er werd gevraagd: “Hoe was je toernooi?”. Het antwoord was: “Zwart”. Alhoewel, in de 19de eeuw was bij veel schaakspelers zwart de favoriete kleur. Daarom werd er bepleit om wit maar te laten beginnen.

Het lijkt dan ook voor de hand liggend dat men lootte om de kleur, de oneven partijen begon wit en de even partijen zwart. Het kan natuurlijk een afwijkende regel zijn die door de organisatie ter plekke uit de hoge hoed getoverd werd, maar het lijkt onwaarschijnlijk.

Het naspelen van deze partijen, zwart begint, op het bord, heeft een opmerkelijk effect. Alles lijkt aan de verkeerde kant en op een verkeerd veld te staan. Vandaar een partij uit halve finale van het officieuze Europese kampioenschap gespeeld.

Andersen wint de halve finale met 4-1 van Howard Staunton en verslaat in een bloedstollende finale Marmaduke Wyvill.

Genoten is het een idee om eens een avond twee rapid partijen te spelen tegen dezelfde tegenstander, partij 1 begint zwart, het bord wordt gedraaid en partij 2 begint ook zwart. Een en ander ter overweging en ter lering en vermaak.

Genoten een prettig weekend.


De Zaterdageditie XVI

Op 5 mei dit jaar bestaat het Roosendaalsch Schaak Genootschap 20 jaar. In die 20 jaar zijn het RSG veel leden ontvallen. Als Genootschap kunnen en mogen we de grondleggers van het Genootschap natuurlijk niet vergeten. Mannengebroeders wier namen in ons collectief geheugen staan gegrift.

Afgelopen donderdag, 21 maart, zou Hr. Kuijstermans, Louis voor intimi, 67 jaar geworden zijn. Louis werd lid van het RSG in het jaar van de oprichting. Het spel van Louis was heel kenmerkend. Vaak zeer voorzichtig en soms erg agressief. Bij Louis was het vaak de dood of de gladiolen.

Na zijn “vervroegde pensionering”, op 54-jarige leeftijd, begon hij aan zijn openingsrepertoire te werken, kocht hij regelmatig schaakboeken en las hij veel over Fischer. Zij speciale aandacht had de ruilvariant van het Spaans.

Secretaris, penningmeester en teamleider hij deed het met verve en verder was hij een zeer verdienstelijk speler van Team RSG. In de verslagen van het RSG komen we de naam van Louis regelmatig tegen, zo ook in onderstaand verslag van de thuiswedstrijd tegen het derde van de Baronie in de zaterdag competitie jaargang 2007-2008.

Na de partij ontstond de discussie of de toenmalige teamcaptain van het RSG een speler op zou stellen met deze opening keuze. Junior was er, in het volgend verslag, zeer uitgesproken over:

“Gelukkig stond Louis, direct na de opening gewonnen. Men aanschouwe en huiver.

Na een wat ongebruikelijke openingsopzet van zwart staat wit goed en we hebben allebei pas 2 zetten gedaan. Onze teamcaptain had het duidelijk moeilijk in het maken van zijn keuzes. Was dit een vooropgezet plan? Tuinde hij er met beide beentjes in? Neen, voorwaar neen, hij speelde de juiste zetten. Aanvallen is dan het devies. Ja, dat kan, want wat zegt de tegenstander eigenlijk? Welke signalen geeft hij? Klare taal:

1 ik ga niet met pionnen in het centrum staan
2 Rokeren doe ik niet meer en
3 ik ontwikkel geen stukken.

Antischaak. Waarvan akte, op de eerst daaropvolgende clubavond is het in de preambule duidelijk aangegeven, hakken en in een handomdraai weerleggen. De Rokade is een mogelijke zet met de koning en kan in veel gevallen handig, of zelfs nuttig zijn.

De Rokade beslist niet willen spelen was voorbehouden aan Steinitz c.s. die mordicus tegen de invoering van die regel waren, die speelden het zo, maar ook niet in grote toernooien, neen Heer, zelfs die kennis is na 150 jaar doorgesijpeld naar de 2de klasse van de N.B.S.B.

Reïncarnatie, bedenk ik mezelf, die ziel zou zich volstrekt belachelijk maken door de onzin van de zetten niet in te zien. Tijdelijk geïnfecteerd door een kwaadaardig openingsvirus probeer ik opnieuw, maar nee met wit speelt de man exact dezelfde zetten.

De pion naar f3 en de Koning naar f2 op zet 2. Natuurlijk alles is speelbaar, maar dit is, helemaal niks. Het zou verboden moeten worden, maar waar bemoei ik mezelf mee of tegen, zal het op bord misschien ooit wel eens keer weerleggen.” Tot zover uit jaargang nr. 6.

Louis heeft 3 jaar van zijn gouden handdruk mogen/kunnen genieten, dat is weinig, dat is godsgruwelijk weinig tijd. Gelukkig heeft men zelf er geen weet van. Gevonden worden door de buurman tussen de gladiolen. De nabestaanden gedenken.

Overigens behoort het tot de mogelijkheden dat de speler van deze opening, 13 april a.s. meespeelt met het zaterdagteam de Baronie 4. Hopelijk speelt hij nog steeds hetzelfde systeem dan hebben we al een punt. Nog 7 te gaan.

Uiteindelijk won Louis deze partij, maar we zouden hem tekort doen door alleen een stuk van deze partij van hem te laten zien. Vandaar een partij uit een andere jaargang die Louis speelde in de avondcompetitie als speler van het RSG.

Hr. Domenie, zijn tegenstander in deze partij, speelde tegen Senior, in een andere competitie, een ongelijk lopereindspel, onder protest uit en verloor. “Want, dat was altijd remise, zelfs met 2 pionnen minder ”, naar zijn bescheiden mening. De man die tegen Junior’s Koningsgambiet aanliep met hetzelfde resultaat en nu aantrad tegen Louis.

Zichtbaar genietend van de hem in de schoot geworpen winst kwam Louis achter het bord vandaan, en met een glaasje rode wijn in zijn hand sprak hij lovend over de tegenstander. Deze keer was het een typisch geval van: “Foutje, bedankt.”

Genoten nog een prettig weekend.


Team RSG weer op koers

Onderweg bedachten we dat we eigenlijk allemaal in Zundert zouden moeten wonen. De omgeving is ruim en bosrijk, de aard van het volk is gemoedelijk, de cafés zijn er goed en het is vlak bij België. Goedkoop tanken, lekker gekruide boerenmetworst, kaas met mosterd kortom Bourgondisch leven en af en toe een partij schaak.

De Teamcaptain liep vandaag voor de troepen uit, hij speelde aan bord 1. Onder het motto: “Ik zal het nog één keer voordoen”, weerlegde hij de openingsopzet van zijn tegenstander en haalde op een fraaie manier het volle punt binnen. 3 – 0.

Bo en Marc waren al klaar met de partij en wonnen ook. We kijken naar een fragment uit de partij van Bo. De opening is Konings Indisch en de witspeler kiest voor de aanval, maar krijgt een niet te stoppen tegenaanval over zich heen. Het boemerang effect. Onderbreken.

René, een speler van Raadsheer 2 en goede bekende van Team RSG, doet een mindere zet en kijkt wild om zich heen. We zien het allemaal. Maar het grandioze loperoffer, dat door zwart wijselijk niet aangenomen werd, hebben we ook gezien. Zunderts vechtschaak, fantastisch om te zien, maar het was vandaag helaas niet voldoende.

Ted wint en 4 punten aan de eerste 4 borden, maar toen was de winst al een feit door de remise van Frank en de winst van Hans. De strijd was hevig en duurde niet lang. Winst voor Team RSG en daardoor weer in de race om het kampioenschap en vroeg thuis.

Het is erg spannend in de 6de klasse E van de zaterdagcompetitie van de KNSB, de laatste ronde brengt duidelijkheid, wie er kampioen wordt. Team RSG staat tweede met één bordpunt achterstand op stadgenoot de Pion. Zie voor een gedetailleerde kansberekening de site van de Pion.

Genoten laten we vergeten wat er deze competitie is mis gegaan, denk daarbij aan het debacle van Leiderdorp, het gedoe tijdens de Derby en de collectieve off-day in de Capelle Doom, en nog hebben we alles in eigen hand.

Genoten de laatste ronde wordt gespeeld op zaterdag 13 april, laten we er eens goed voor gaan zitten om die laatste horde te nemen en denk eraan 6 – 2 is ook maar een uitslag.

Een zeer tevreden Teamcaptain.


RSG C – Caïssa Gilze-Rijen A

In de 6e ronde troffen we een op papier wel heel sterke tegenstander met een gemiddelde rating van 1783. Met onze gemiddelde rating van slechts 1576 hadden we dan ook weinig hoop op een goed resultaat. Toen ook nog eens het oor-deel van “Zekerheidje” werd geveld en onze Belgische import het speeltempo in de avondcompetitie deze keer liever aan zich voorbij wou laten gaan was de keuze voor Cappie niet moeilijk meer. Alleen even worstelen met de bordvolgorde en de kleurverdeling, maar uiteindelijk werd ook dit probleem overwonnen. De op papier hoge gemiddelde rating van de tegenstander bleek ook nog eens een farce, want ze hadden er drie nullen bij en dan is een hoge gemiddelde rating alleen maar de rating van één tegenstander. Wethouder Rockx kreeg de eer deze tegenstander te bekampen.
Na de gebruikelijke toespraak van onze voorzitter vlogen we er vol in want dat moet als de tegenstanders van Gilze-Rijen komen. Als eerste bood mijn tegenstander remise aan op het moment dat hij een pion ging winnen. Mijn aanval was tot staan gebracht, omdat ik de winnende voortzettingen achter het bord niet had kunnen vinden en gezien de stelling op het bord was ik geneigd het aanbod te accepteren. Na consultatie van Cappie en de mededeling van de wethouder dat hij slecht stond was ik genoodzaakt door te spelen met een pion achterstand maar zeer actieve torens. Echter in tijden van nood staat de ware leider op. Cappie won vanuit een gelijke stelling met een fraaie combinatie een stuk en de partij (1-0). Na de pion te hebben teruggewonnen hield ik een toren en 2 pionnen tegen toren en 2 pionnen eindspel over en kon ik de stelling op het bord van Jacques Smits gezien hebbende met een gerust hart zelf remise aanbieden, hetgeen mijn tegenstander na consultatie van zijn teamleider accepteerde (1,5-0,5). Hoewel Jacques materieel gelijk stond, had hij ruimtelijk voordeel en een open torenlijn. Hoe hij de winst uiteindelijk verzilverde heb ik niet gezien, maar hij deed het wel (2,5-0,5). De partij van Frank was vervolgens nog maar een formaliteit. Met een stuk achterstand hield hij nog lang stand maar uiteindelijk moest hij “cappie”-tuleren (2,5-1,5).
Onze tweede plaats houden we met nog één wedstrijd te spelen vast, maar promotie zit er niet meer in, want de Rode Lopers zijn zelfs bij verlies in de laatste ronde al kampioen. Alleen het rating gedoe zit mij deze avondcompetitie niet lekker. Van de 5 partijen die ik dit seizoen heb gespeeld, heb ik drie keer een tegenstander zonder rating getroffen. Gelukkig speel ik toernooien die wel meetellen voor de rating, maar voor mijn rating was deze avondcompetitie bijna niet van belang en had ik beter interne competitie kunnen spelen waar de rating ook niet meetelt en het speeltempo een stuk aantrekkelijker is. Lijkt mij een aandachtspuntje voor de NBSB.
Voormalig rating kanon André van de Laar


De perfecte score

Onze tegenstanders (D4 uit Oosterhout), hadden tot nu toe al hun partijen met 4-0 gewonnen! Veel illusies hadden we dan ook niet, maar we zouden onze huid duur verkopen. Jan Schuurmans kreeg al vrij vroeg remise aangeboden. Van ondergetekende mocht hij zelf beslissen of hij dit aannam. Maar schrijver dezes is helemaal geen teamcaptain meer, dat is Joey. Later op de avond zou ik ook nog het uitslagenformulier tekenen, voor de tegenstanders wel te verstaan. Was ik toch nog een beetje teamcaptain. Schaakliefhebber pur sang Jan speelde door en heeft zeker ergens gewonnen gestaan, maar twee zenuwslopende tijdnood duels waren er te veel aan. Jan ging door de vlag in een stelling die minimaal remise was. Ron Hofer speelde tegen oud Eeuwig Schaak jeugdtalent Wouter Jans een alles of niks partij. Ron probeerde gebruik te maken van de vliegende tijdnood van zijn tegenstander, maar ergens ging het mis en Ron raakte in een matnet. Joey verloor twee pionnen, maar volgens zijn tegenstander had Joey ergens een stuk kunnen winnen. Helaas werd dit gemist en was D4 wederom een stap dichter bij de perfecte score. Ikzelf speelde in het begin wat kromme zetten, maar wist er met creatief spel toch met voordeel uit te komen. Door een mindere zet op zet 14 zakte de stelling echter als een kaartenhuis in elkaar en was het snel gedaan. Ook in de analyse na de partij was mijn tegenstander een maatje te groot. D4 is met deze uitslag kampioen en volgend seizoen mag het A-team revanche voor ons nemen.


Team RSG verliest.

De vijfde ronde in de zaterdag competitie bracht Team RSG naar Capelle a/d IJssel. De plaatselijke schaakvereniging heeft haar domicilie in een kerkgebouw. Een kerkgebouw dat door vrij zinnig gereformeerden werd en misschien nog wel wordt gebruikt.

In de speelzaal staat een piano, maar daar mocht alleen met de toestemming van de koster op gespeeld worden. De wedstrijdleider verzocht de telefoons uit te zetten want een ringtoontje kon zowaar een punt kosten. Demonstratief werden de telefoons uitgezet, maar gingen wel mee met elk toiletbezoek.

Na een uur of anderhalf spelen was er op alle borden nog helemaal niets van te zeggen. Bo, voor de gelegenheid bord 1, kreeg een remise voorstel, maar speelde, na overleg, door, omdat hij niet voor 16 zetten en een remise naar Capelle was gekomen. Uiteindelijk werd die partij toch remise. Goeie instelling, lovenswaardig.

Johan aan bord 3 stond goed, Arco aan bord 5 stond veel beter maar beide partijen eindigden in remise. Ted maakte remise en Frank verloor omdat hij een Koningszet miste. Och, de Teamcaptain en Marc treuren met hem, we missen allemaal wel eens iets.

Hans aan bord 7 wint heel mooi en die brengt dan een enigszins draaglijke stand op het bord van 4 – 3 voor CSV 2. Winst zat er vandaag niet meer in, maar niet verliezen behoorde nog steeds tot de mogelijkheden.

De Teamcaptain speelde een zeer slechte partij, opening was niks, in het middenspel ruilde hij een stuk voor twee pionnen maar kreeg een kans die hij niet had mogen missen.

Na een wisselvallige opening van beide kanten, staat er materieel gezien, een gelijke stelling op het bord. Wit heeft twee verbonden vrijpionnen, dus het blijft opletten.

Op het “moment suprême” missen we de voorzet. Missen we scherpte? Elke Genoot speelt op zich een goeie partij, maar wanneer we een doodklap uit moeten delen, doen we het niet. “Oh Lord, give us strength” E.C.

De sfeer binnen Team RSG is goed, en de Teamcaptain, omdat we toch in een kerk waren, deelde het brood met zijn medespelers en sprak gezalfde woorden. Het eerste verlies van Team RSG was een feit en werd manmoedig gedragen.

Gezegend zijn zij die meededen en zich bij leven en welzijn gecommitteerd hebben aan de laatste twee ronden van deze competitie, want hun is het schaakwalhalla en het zoet der overwinning zal beter smaken. Godzij dank, is er morgen een normale competitie.

“Praise the Lord”, “Halleluja”.

 

Een zeer (bij)gelovige Teamcaptain.