Reglement Open Roosendaalsche

Artikel 1
Het toernooi wordt gespeeld over 7 ronden Zwitsers en zal verwerkt worden voor de KNSB-rating. Er wordt ingedeeld met Swiss-Master.

Artikel 2
1. Er wordt gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het schaakspel in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave).
2. De verzuimtijd bedraagt 60 minuten. De speler die later dan 60 minuten na de aanvangstijd voor het eerst aan het bord verschijnt, verliest de partij, tenzij de wedstrijdleider anders beslist. Het officiële aanvangstijdstip is 20.15 uur. De deelnemers dienen bij voorkeur om 20.00 uur aanwezig te zijn.

Artikel 3
1. De partijen worden op maandagavond gespeeld in café de Veestallen Kade 65, 4703 GD in Roosendaal.
2. Het toernooi wordt gespeeld op de volgende data:

  • Ronde 1  2 oktober 2023
  • Ronde 2  6 november 2023
  • Ronde 3  11 december 2023
  • Ronde 4  15 januari 2024
  • Ronde 5  26 februari 2024
  • Ronde 6  18 maart 2024
  • Ronde 7  22 april 2024

Snelschaakkampioenschap en prijsuitreiking 27 mei 2024

Artikel 4
Het speeltempo bedraagt 90 minuten per persoon voor de hele partij met 30 seconden increment vanaf de eerste zet. Het is verplicht alle zetten te noteren.

Artikel 5
De indeling vindt plaats volgens de FIDE regels van het Zwitsers Systeem op rating. Hiervoor wordt de KNSB-rating gebruikt per 1 oktober voorafgaand aan het seizoen. Deze rating blijft het hele seizoen leidend.

Artikel 6
Vanaf ronde 1 tot en met 6 is het toegestaan éénmalig een bye ter waarde van een ½ punt op te nemen. Een bye dient vóór of uiterlijk op de laatste vrijdag voorafgaande aan de betreffende ronde bij de wedstrijdleider te worden aangevraagd.

Artikel 7
De indeling wordt met uitzondering van de eerste ronde op de zaterdag voorafgaand aan die ronde gepubliceerd op www.schaakgenootschap.nl. De uitslagen worden eveneens gepubliceerd op www.schaakgenootschap.nl.

Artikel 8
Bij een gelijk aantal punten worden geldprijzen gedeeld. Ratingprijzen worden niet gedeeld. Er wordt gekeken wie er het hoogst staat volgens onderstaande tiebreak regels. Een speler komt slechts voor één prijs in aanmerking (hetzij een geldprijs of ratingprijs).

Artikel 9
Voor het eindklassement gelden achtereenvolgens de volgende tiebreaks:
1. Aantal behaalde punten.
2. Onderling resultaat. Enkel te gebruiken voor de eerste plaats en als alle spelers die gelijk eindigen allemaal tegen elkaar gespeeld hebben. De som van de onderlinge resultaten wordt berekend.
3. Weerstandspunten.
4. Sonneborn-Berger score
5. Progressieve score.
6. Loting (enkel voor de eerste plaats en voor ratingprijzen).

Artikel 10

Verboden is het dragen van een mobiele telefoon op het lichaam, in een jas of tas die wordt
meegenomen tijdens een wandeling door de speelzaal of bij bezoek aan het toilet. Een overtreding van
deze regel wordt bestraft met het verlies van de partij. Toegestaan is het meenemen van een mobiele
telefoon tot in de speelzaal mits deze wordt uitgeschakeld bij aanvang van de partij. Deze telefoon mag
in een jas of tas bewaard worden naast de speeltafel, of hangende op een stoel of op de speeltafel.
Indien vastgesteld wordt dat een mobiele telefoon niet uitgeschakeld op een toegestane plek in de
speelzaal is, dan wordt de speeltijd van de spelende eigenaar bij een eerste overtreding gehalveerd met
een maximum mindering van 10 minuten. Bij een tweede overtreding verliest hij de partij en de arbiter
bepaalt het resultaat van de tegenstander.

Artikel 11

De partijen die gespeeld worden tellen mee voor de KNSB-rating.

Artikel 12

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider