Reglement Open Roosendaalsche

Artikel 1
Het toernooi wordt gespeeld over 7 ronden Zwitsers en zal verwerkt worden voor de KNSB-rating. Er wordt ingedeeld met Swiss-Master.

Artikel 2
1. Er wordt gespeeld volgens de FIDE-Regels voor het schaakspel in de officiële Nederlandse vertaling, uitgegeven door de KNSB (laatste uitgave).
2. De verzuimtijd bedraagt 60 minuten. De speler die later dan 60 minuten na de aanvangstijd voor het eerst aan het bord verschijnt, verliest de partij, tenzij de wedstrijdleider anders beslist. Het officiële aanvangstijdstip is 20.15 uur. De deelnemers dienen bij voorkeur om 20.00 uur aanwezig te zijn.

Artikel 3
1. De partijen worden op maandagavond gespeeld in café de Veestallen Kade 65, 4703 GD in Roosendaal.
2. Het toernooi wordt gespeeld op de volgende data:

  • Ronde 1  10 oktober 2022
  • Ronde 2  7 november 2022
  • Ronde 3  28 november 2022
  • Ronde 4  30 januari 2023
  • Ronde 5  27 februari 2023
  • Ronde 6  27 maart 2023
  • Ronde 7  8 mei 2023

Snelschaakkampioenschap en prijsuitreiking 5 mei 2023

Artikel 4
Het speeltempo bedraagt 90 minuten per persoon voor de hele partij met 30 seconden increment vanaf de eerste zet. Het is verplicht alle zetten te noteren.

Artikel 5
De indeling vindt plaats volgens de FIDE regels van het Zwitsers Systeem op rating. Hiervoor wordt de KNSB-rating gebruikt per 1 oktober voorafgaand aan het seizoen. Deze rating blijft het hele seizoen leidend.

Artikel 6
Vanaf ronde 1 tot en met 6 is het toegestaan éénmalig een bye ter waarde van een ½ punt op te nemen. Een bye dient vóór of uiterlijk op de laatste vrijdag voorafgaande aan de betreffende ronde bij de wedstrijdleider te worden aangevraagd.

Artikel 7
Elke deelnemer is verplicht te noteren op het notatieformulier van de KNSB en het origineel (witte deel) in te leveren bij de wedstrijdleider.

Artikel 8
De indeling wordt met uitzondering van de eerste ronde op de zaterdag voorafgaand aan die ronde gepubliceerd op www.schaakgenootschap.nl. De uitslagen worden eveneens gepubliceerd op www.schaakgenootschap.nl. De indeling en de uitslagen worden eveneens gepubliceerd op de facebookpagina van RSG (Roosendaalsch Schaakgenootschap)

Artikel 9
Bij een gelijk aantal punten worden geldprijzen gedeeld. Ratingprijzen worden niet gedeeld. Er wordt gekeken wie er het hoogst staat volgens onderstaande tiebreak regels. Een speler komt slechts voor één prijs in aanmerking (hetzij een geldprijs of ratingprijs).

Artikel 10
Voor het eindklassement gelden achtereenvolgens de volgende tiebreaks:
1. Aantal behaalde punten.
2. Onderling resultaat. Enkel te gebruiken voor de eerste plaats en als alle spelers die gelijk eindigen allemaal tegen elkaar gespeeld hebben. De som van de onderlinge resultaten wordt berekend.
3. Weerstandspunten.
4. Sonneborn-Berger score
5. Progressieve score.
6. Loting (enkel voor de eerste plaats en voor ratingprijzen).

Artikel 11

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleider