Over onze club

Opgericht 5 mei 1999. Ons motto: Serieus en gezellig schaken.

Voorzitter: Ben Cartens 06-13806540
Vice-voorzitter: Jacques Smits 06-15054144
Secretaris: Hans Ravestein 06-22772180
Penningmeester: Marc Naalden 06-11804253
Competitieleider: Rob Verbeek 06-57203801
Materiaalcommissaris: Jacques Smits 06-15054144

Webmaster: Erik van Elven (SchaakclubRSG@gmail.com)

Teamleider zaterdag: Ben Cartens 06-13806540

Teamleider avond RSG A: Hans Ravestein 06-22772180

Verenigingslokaal:
Café “De Veestallen”
Kade 65
4703 GD Roosendaal
0165-533 705

Clubavond: maandag 20.00 – 24.00 uur

Contributie: 85 euro per jaar
Rekeningnummer: NL26 ABNA 0108 3417 20 tnv M.A.M  Naalden
BIC-nummer: ABNANL2A

Voor meer informatie mail naar: SchaakclubRSG@gmail.com