Over onze club

bestuur

Opgericht 5 mei 1999. Ons motto: Serieus en gezellig schaken.

Voorzitter: Ron Höfer  06-45762543
Secretaris: Patrick Heijnen 06-42831416
Penningmeester: Frans Jonkers  06-29917305
Competitieleider: Rob Verbeek 06-57203801
Materiaalcommissaris: Patrick Heijnen 06-42831416

Webmaster: Erik van Elven (SchaakclubRSG@gmail.com)

Teamleider zaterdag: –

Teamleider avond RSG A: –
Teamleider avond RSG B: –
Teamleider avond RSG C: –
Teamleider beker B RSG: –

Verenigingslokaal:
Café “De Veestallen”
Kade 65
4703 GD Roosendaal
0165-533 705

Clubavond: maandag 20.00 – 24.00 uur

Contributie: 75 euro per jaar
Rekeningnummer: NL65 RABO 0144 3627 24 tnv F H J Jonkers
BIC-nummer:  RABONL2U

Voor meer informatie mail naar: SchaakclubRSG@gmail.com