Over onze club

bestuur

Opgericht 5 mei 1999. Ons motto: Serieus en gezellig schaken. Op dit moment telt de club 31 leden. RSG speelt met drie teams in de avondcompetitie en één team in de zaterdagcompetitie van de Noord Brabantse Schaakbond.

Voorzitter: Ron Höfer  06-45762543
Secretaris: Rob Verbeek 06-57203801
Penningmeester: Frans Jonkers  06-29917305
Competitieleider: Marc Naalden 06-11804253
Materiaalcommissaris: Patrick Heijnen 06-42831416

Webmaster: Erik van Elven (SchaakclubRSG@gmail.com)

Teamleider zaterdag: Arco Schumacher

Teamleider avond RSG A: Marc Naalden 06-11804253
Teamleider avond RSG B: Joey Wattimena 06-45128904
Teamleider avond RSG C: Hans Ravestein 06-22772180
Teamleider beker B RSG: Ron Höfer  06-45762543

Verenigingslokaal:
Café “De Veestallen”
Kade 65
4703 GD Roosendaal
0165-533 705

Clubavond: maandag 20.00 – 24.00 uur

Contributie: 75 euro per jaar
Rekeningnummer: NL65 RABO 0144 3627 24 tnv F H J Jonkers
BIC-nummer:  RABONL2U

Voor meer informatie mail naar: SchaakclubRSG@gmail.com