Reglement voor de Interne competitie

1. Competitie.
De interne competitie wordt gespeeld in twee cycli van elk negen ronden. De partijen dienen op de vastgestelde avond gespeeld te worden. In bijzondere gevallen kan hier van afgeweken worden, dit ter beoordeling van de wedstrijdleider. Alle datums zijn online te vinden op schaakgenootschap.nl (kalender). In de speelzaal zal ook een papieren versie aanwezig zijn.
2. Speellocatie
Maandagavond in de speelzaal van Café de Veestallen, kade 65 te Roosendaal. Aanvang van de partijen is stipt 20.15 uur!
3. Aanwezigheid/afmelden
Afmelden is verplicht. Afmelden kan via mail tot zondagavond 23:59 uur voorafgaande aan de speelronde. Om 20:15 uur wordt ingedeeld met de dan aanwezige spelers!
Indien een speler niet om 20:15 uur aanwezig kan zijn, dient men dit voor 20:00 uur kenbaar te maken aan de wedstrijdleider. Dit kan telefonisch bij Johan Goorden 0683606918 of Christ de Veth 06-51568998.
4. Speeltempo.
Het speeltempo voor beide spelers bedraagt 1 uur en 30 minuten met een increment van 30 seconden per zet vanaf zet één.
5. Keizersysteem.
De puntentelling en de indeling van partijen gebeurt met behulp van het computerprogramma “Sevilla” versie 17.2.4.
6. Eén groep, drie categorieën .
Er wordt in één groep gespeeld. Hierbinnen worden de categorieën A, B en C onderscheiden. Bij een te kleine C-groep wordt in alleen een A en B categorie gespeeld.
7. Startranglijst, nieuwe deelnemers en ELO-ratings.
Aan het begin van de eerste ronde wordt uitgegaan van een startranglijst die gebaseerd is op de ratinglijst van de KNSB.
Indien zich na de start van de competitie een nieuwe speler meldt, dan krijgt deze op basis van zijn ELO-rating (of ingeschatte speelsterkte indien de ELO-rating niet bekend is) zoveel tijdelijke startpunten toegekend, dat hij op een acceptabel niveau in de lijst kan beginnen.
Wat een acceptabel niveau is, hangt af van de categorie. Voor een nieuwe A-speler is een begin op plaats A+1 acceptabel (A = het aantal reeds deelnemende A-spelers), voor een nieuwe B-speler is een begin op plaats A+B+1 acceptabel (A+B = het aantal reeds deelnemende A- en B-spelers) en voor een nieuwe C-speler is een begin onderaan de ranglijst acceptabel.

8. Spelerswaarden.
De hoogste spelerswaarde in de ranglijst is ongeveer drie maal de spelerswaarde van de laagste speler. Het waardeverschil met elke volgende speler is 1. De spelerswaarde telt niet mee in de bij elkaar gehaalde punten van de speler.
9. Keizerpunten.
Het klassieke keizersysteem kent de volgende puntentelling:
Winst: 100% van de spelerswaarde van de tegenstander.
Remise: 50% van de spelerswaarde van de tegenstander.
Verlies: 0% van de spelerswaarde van de tegenstander.
Oneven*: 67% van de eigen spelerswaarde (in principe maximaal 1x).
Niet gespeeld buiten schuld** : 50% van de eigen spelerswaarde (onbeperkt)
Gemeld afwezig: 33% van de eigen spelerswaarde (maximaal 7x).
Ongemeld afwezig: 0% van de eigen spelerswaarde (onbeperkt).
*Oneven: bij een oneven aantal leden kan aan de leden gevraagd worden of iemand
vrijwillig oneven wil zijn, anders bepaalt het keizersysteem.
** Niet gespeeld buiten schuld: bijzondere oorzaken
10.De eindrangschikking .
Na de laatste ronde worden de deelnemers die geen enkele interne partij speelden uit de ranglijst gehaald en vindt er een iteratieve herberekening plaats. De iteratieve herberekening zorgt tevens voor dat geen van de spelers met het gelijke aantal punten eindigt. De winnaar van de eerste cyclus is de winterkampioen. De winnaar van de tweede cyclus is de zomerkampioen. Clubkampioen is degene met de meeste punten ober beide cycli.
11. Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
Roosendaal 5 september 2018.
De wedstrijdleider interne competitie,
Johan Goorden
Tel.: 06-83606918
E-mail: jgoorden@xs4all.nl / j.m.goorden@gmail.com