Reglement voor de Interne competitie

De competitie
De interne competitie wordt gespeeld in twee cycli. De laatste ronde van de eerste cycli, is op 11 januari 2021.

Speellocatie
Maandagavond in de speelzaal van Café de Veestallen, kade 65 te Roosendaal.

Aanmelding
Je dient je voor 20:15 aangemeld te hebben bij de wedstrijdleider in café de Veestallen. Wie zich niet vóór 20:15 heeft aangemeld bij de wedstrijdleider wordt niet ingeloot. De wedstrijdleider is telefonisch niet bereikbaar.

Speelsysteem
1. De indeling van de partij vindt plaats via loting. De loting gebeurt op de speelavond om 20:15.
2. Per cycli mag je maximaal maar twee maal tegen dezelfde tegenstander ingedeeld worden (met omgewisselde kleuren).
3. Iedereen krijgt aan het begin van de cycli een waarde. Deze is te berekenen door de KNSB-rating te delen door 50 en vervolgens af te ronden naar een heel getal. De minimale waarde is 20. De maximale waarde is 40.
4. Bij winst wordt de waarde van je tegenstander bij je totaal opgeteld. Bij remise wordt de helft van de waarde van je tegenstander bij je totaal opgeteld. Bij verlies krijg je niets.
5. Bij uitloting, krijg je de helft van je eigen waarde. Je kunt extra punten krijgen door het vel met negen schaakproblemen op te lossen (1 punt per opgeloste opgave).  Een speler kan maar tweemaal in een cycli worden uitgeloot en alleen als alle andere spelers ook al een keet uitgeloot zijn.

Stand
De stand wordt bepaald door
1. De totaal aantal punten (aflopend)
2. Het aantal maal aanwezig (aflopend)
3. Het aantal gespeelde partijen met zwart (aflopend)
4. De waarde van de spelers (oplopend)
5. De naam (alfabetische volgorde)

Slotbepaling
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Roosendaal 14 september 2020.
De wedstrijdleider interne competitie,
Ted van Eck