GEEN ZATERDAGEDITIE

 

MAANDAG 1 APRIL SNEL SCHAAKTOERNOOI

 

Genoten jullie lezen het goed. Op initiatief van de heren Ravestein en Rockx, de r is in de maand, wordt er maandagavond 1 april aanstaande geschaakt bij het RSG in café de Veestallen. Iedereen om 20.00 uur aanwezig dan kunnen we om kwart over acht beginnen. Waarschijnlijk wordt de formule 7 minuten p/p/p/p met een increment van 7 seconden per zet toegepast.

Dus allen kom op 1 april naar café de Veestallen en de mensen die echt niet willen vluggeren die kunnen ook een partij spelen met een ander tempo.

Vandaag had de redactie van de zaterdageditie, deel één, van het tijdloze epos van de minder bekende Franse schaker François de Charmeur willen lanceren, maar aangezien dit voorrang heeft bewaart de redactie dit voor een andere keer.

Alle begin is moeilijk. Zo ook het begin van een schaakpartij. Voor 1870 was het, volgens de verslaggever van de Volkskrant, zo, dat er werd geloot wie met welke kleur speelde en er werd geloot welke kleur begon met de partij. Dit lijkt een verkeerde veronderstelling. In het meest ongunstige scenario zou men elke keer zwart kunnen loten en niet mogen beginnen.

Men kwam na een lange reis weer thuis en er werd gevraagd: “Hoe was je toernooi?”. Het antwoord was: “Zwart”. Alhoewel, in de 19de eeuw was bij veel schaakspelers zwart de favoriete kleur. Daarom werd er bepleit om wit maar te laten beginnen.

Het lijkt dan ook voor de hand liggend dat men lootte om de kleur, de oneven partijen begon wit en de even partijen zwart. Het kan natuurlijk een afwijkende regel zijn die door de organisatie ter plekke uit de hoge hoed getoverd werd, maar het lijkt onwaarschijnlijk.

Het naspelen van deze partijen, zwart begint, op het bord, heeft een opmerkelijk effect. Alles lijkt aan de verkeerde kant en op een verkeerd veld te staan. Vandaar een partij uit halve finale van het officieuze Europese kampioenschap gespeeld.

Andersen wint de halve finale met 4-1 van Howard Staunton en verslaat in een bloedstollende finale Marmaduke Wyvill.

Genoten is het een idee om eens een avond twee rapid partijen te spelen tegen dezelfde tegenstander, partij 1 begint zwart, het bord wordt gedraaid en partij 2 begint ook zwart. Een en ander ter overweging en ter lering en vermaak.

Genoten een prettig weekend.