Worstelend boven

Aangezien huisconcerten binnenkort uitsluitend in de illegaliteit plaats kunnen vinden, moest ik mijn team in de steek laten om mij nog één keer in het openbaar te laven aan prachtige muziek.

Ik wist mijn team in topvorm, in een sterke opstelling en onder leiding van de ervaren captain Hans (“hard op de inhoud, zacht op de relaties”). Dit verslag berust op zijn aanwijzingen.

Tot de match in Roosendaal leek Souburg de underdog in de Klasse 5J: 2x nipt verlies. Toch was Hans er niet van overtuigd dat we er wel even overheen zouden walsen met ons behoorlijk sterke team.  Het werd inderdaad een scherpe strijd!
Jacques opende prima tegen de teamleider van onze tegenstanders en stroopte de mouwen op om het varkentje eens even te wassen. Helaas pakte hij ergens in het middenspel met het verkeerde stuk en kon meteen zwaar balend opgeven. Dré en Marc konden geen winst vinden en zagen een remisevoorstel aangenomen worden. Hans vertrouwde zijn stelling niet en verkeerde in tijdnood, dus trok hij aan de noodrem met een remiseaanbod. Zijn jonge tegenstander had daar mogelijk wel zin in, maar ging gezagsgetrouw toestemming aan zijn captain vragen. Deze beval door te spelen. Op het moment dat Hans dacht de stelling onder controle te hebben, kwam hij toch in de problemen en dreigde een pion te verliezen. Het brein stokte en de tegenstander merkte fijntjes op dat de vlag gevallen was.
3-1 was niet echt een lekkere uitgangspositie voor de laatste 4 gladiatoren, maar de leuze “Luctor et Emergo” is niet alleen voorbehouden aan Zeeuwen: Ted peuterde er keurig een half puntje uit. Arco speelde weer een partij uit één stuk en won gedecideerd. Nico, in zeeën van tijd, had een goede stelling en kreeg toestemming van de captain om remise te houden, dit nadat Jan door de stelling van zijn taaie opponent was gebroken onder het genot van een cruciale pion. Uit deze partij bleek weer eens de klasse van Jan. Menigeen zou zich stuk hebben gebeten op de stelling. 4-4!

Een terugblik op de ranglijst – sterk vertekend door het oneven aantal teams – leert ons dat we ons aan de top bevinden, helaas doen nog 5 teams dat. Alleen Souburg bungelt met een kleine achterstand onderaan.

Voor de liefhebbers had Ampie na afloop een fraai diner bij elkaar getoverd, waarin voortreffelijke voor- en hoofdgerechten naar het onbetwist hoogtepunt voerden: een cornetto uit de vriezer.