De Kruininger Clash

De landelijke media lieten het weer lelijk lieten afweten bij wat toch een sportieve ontmoeting van formaat mag heten in de Klasse 5J, de Poule des Doods. Daarom hier alsnog een verslag van de match De Zwarte Dame 1 – RSG, een match die de geschiedenis in zal gaan als “De Kruininger Clash”:

De telefoons waren buiten werking gesteld, het moreel was hoog.  Opgewekt en ruim op tijd namen wij plaats in de verkeerde speelzaal – vermoedelijk was hier sprake van een poging ons op een dwaalspoor te brengen. Toen er ook nog een team uit Bergen op Zoom naar opponenten liep te zoeken, werd ons duidelijk waar de tegenstander zich verschanst had en kon de strijd beginnen.

Na twee uur spelen was er nog niet veel tekening in de strijd. Jan vloog naar goed gebruik zijn tegenstander met alle beschikbaar materiaal naar de strot. André had een pion als verkenner het verre middenveld in gestuurd en kreeg daarmee een flinke voorsprong in ruimte en tijd. Arco bouwde rustig aan een overwicht. Verder was er nog weinig van te zeggen.

Marc kwam in een kansrijk eindspel, maar moest na bijna drie uur spelen in remise berusten. Er had meer in gezeten, maar dat gold ook voor zijn tegenstander. Dan is remise zo gek nog niet.
Op dat moment waren er worst en kipkluifjes en begon het Grote Scharrelen: men staat op van zijn bord, peilt de stellingen aan de overige borden en aan de hand daarvan de eigen kansen. Hans droeg hieraan bij met een remiseaanbod, wat na consultatie van de teamleider werd geweigerd.
 
De beslissingen begonnen elkaar toen op te volgen: Ted moest de vlag strijken na een gecompliceerde partij. Ik kwam goed uit de opening en verknoeide het nu eens niet. We bleven dus een puntje voor.
Hans vuurde inmiddels een spervuur van remiseaanbiedingen op zijn tegenstander af, maar kwam steeds minder te staan. André haalde het punt binnen, Arco even later ook. Hans moest uiteindelijk opgeven en Nico haalde ruim op tijd een comfortabele remise.

Tegen een team dat per bord gemiddeld 50 ratingpunten meer had, is een 5 -3 winst een fraaie prestatie, waarmee wij knorrend van tevredenheid huiswaarts keerden.
Op 3 februari komt Middelburg op bezoek, medekoploper met een half bordpuntje meer. De messen zijn geslepen!